Bağlantılar

POLİKLİNİKLER

POLİKLİNİKLERİMİZ

 • KULAK BURUN BOĞAZ POLİKLİNİĞİ
 • ÇOCUK POLİKLİNİĞİ
 • DAHİLİYE POLİKLİNİĞİ
 • KARDİYOLOJİ POLİKLİNİĞİ
 • GENEL CERRAHİ POLİKLİNİĞİ
 • ÜROLOJİ POLİKLİNİĞİ
 • DİŞ POLİKLİNİĞİ
 • GÖZ POLİKLİNİĞİ
 • GÖĞÜS POLİKLİNİĞİ
 • KADIN DOĞUM POLİKLİNİĞİ
 • ALGOLOJİ ( AĞRI) POLİKLİNİĞİ
 • FİZİKSEL TIP VE REHABİLATASYON
 • ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
 • RUH VE SİNİR HASTALIKLARI 
 • NÖROLOJİ
 • DERMOTOLOJİ
 • DİYETİSYEN
 • PSİKOLOG
 • RADYOLOJİ