Bağlantılar

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

HASTANEMİZİN KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİ

1. Sağlıklı yaşamın tüm insanların temel hakkı olduğu inancı anlayışı ile hizmet vermek

2. Din, dil, ırk ve sosyal sınıf farkı gözetmeksizin hizmet vermek

3. Sağlık hizmetlerini en yeni teknoloji kullanarak kaliteli ve zamanında sunan bir sağlık kuruluşu olmak

4. Hastanemizin hizmet sunumu konusunda gelecekteki her tür bilimsel ve teknolojik gelişmelere sonuna kadar açık olarak hizmet vermek

5. Her alanda etik kurallar çerçevesinde uluslar arası standartta en kaliteli en verimli en güvenilir hizmeti sunmak

6. Sürekli kendini yeniler tarzda kendisiyle rekabet eder gibi hizmet üreten bir sağlık kuruluşu olmak

7. Hasta haklarına saygılı hizmet vermek

8. Hizmet veren ile alan arasındaki iletişimin sağlam temeller üzerinde yürütülmesini sağlamak

9. Kaynakları etkin ve verimli kullanmayı sağlamak

10. Hastaları sağlık konusunda bilgilendirmek

11. Sağlık hizmeti sunarken hasta ve yakınları ile kendi personelimizin de memnuniyetini önemseyen ve en üst düzeyde tutmaya çalışan bir sağlık kuruluşu olmak

12. Sağlık hizmetlerinde sürekli gelişen ve uluslar arası hastane kalite standartlarına uygun hizmet alan ve veren bir sağlık kurumu olmak

13. Bölgemizde kaliteli sağlık hizmeti vermesi nedeniyle öncelikle tercih edilen bir kurum olmaktır.